OBRI ELS ULLS – ABRE LOS OJOS

OBRI ELS ULLS
Estem patint una Sanitat de segona, gestionada per una empresa privada que no respecta ni les condicions que té pactades en els treballadors. Per aquest motiu, dia rere dia els teus professionals sanitaris se’n van. Quantes vegades t’han canviat d’especialista? Quantes vegades han atrasat la teva cita? Saps a quants pacients més que altres àrees de salut atén el teu metge, infermera o professional de la sanitat? Sols volem ser igual que la resta de comarques i tenir una SANITAT PÚBLICA I UNIVERSAL de veritat.

ABRE LOS OJOS
Estamos sufriendo una Sanidad de Segunda, gestionada por una Empresa Privada que no Respeta las condiciones ya pactadas con sus trabajadores. Por esto, día tras día tus profesionales sanitarios se van. ¿Cuántas veces has cambiado de especialista? ¿Cuántas veces han atrasado tu cita por falta de ellos? ¿Sabes a cuantos pacientes más que en otra área de salud atiende tu médico, enferma o profesional de la sanidad? Solo queremos ser iguales que el resto de comarcas y tener SANIDAD PÚBLICA y UNIVERSAL de verdad.

T’ESPEREM!                                    TE ESPERAMOS!

Ir arriba